Όροι Χρήσης

Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας με την επωνυμία ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΑ ΓΑΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Ο παρών δικτυακός τόπος και όλο το περιεχόμενο αυτού (όπως κείμενο, γραφικά, logos, εικόνες, και images) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και τις σχετικές οδηγίες και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς συνθήκες.
 
Χρήση Ιστοσελίδας
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή, τροποποίηση, εκμετάλλευση ή αποθήκευση  μέρους ή ολοκλήρου του περιεχομένου, σε οποιανδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΑ ΓΑΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
 
Περιορισμός Ευθύνης
 H παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει τυπογραφικά λάθη. Η ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΑ ΓΑΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ προσπαθεί για την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας καθώς και για την συνεχή διαθεσιμότητα τους, αλλά η χρήση του περιεχομένου γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη.
 
Προσωπικά Δεδομένα
Τα δεδομένα και τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλονται οικειοθελώς απο τους επισκέπτες του Site δεν πωλούνται, εκμισθώνονται ή παραχωρούνται προς οποιονδήποτε τρίτο. Προσωπικά στοιχεία που μπορούν να τεθούν υπο επεξεργασία για τους σκοπούς λειτουργίας της ιστοσελίδας είναι το ‘Ονομα, η Διεύθυνση, το τηλέφωνο, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση (Email).
 
Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στα πλαίσια της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.
 
.